Från kamerabevakning till driftslarm. Vilka larm finns det?

Väldigt många företag väljer att skapa säkerhet via olika larmlösningar. Detta inte minst butiker och företag med risk för stölder, inbrott och skadegörelse. Vilket larm behövs? Krävs kamerabevakning? Vilka larm finns? De vanligaste delarna inom företagslarmet är:

Överfallslarm

Överfallslarm används både i matbutiker, frisörsalonger och på fängelser. Däremot är det uppbyggda med helt olika säkerhetsnivåer och funktioner. En del har exempelvis positionssystem och kommunikationsmöjlighet medan andra är enklare och larmar enbart till larmbolaget.

Kamerabevakning

Med kamerabevakning skapas trygghet och säkerhet på flera olika nivåer. Kameror kan vara proaktiva och minska risken för skadegörelse och rån samtidigt som kamerabevakning ofta underlättar för polisen att utreda eventuella brott. Statistik visar även att svinn och stölder kan minskas genom att aktivt arbeta med kamerabevakning i butiker.

Brandlarm

I alla privata bostäder, företagslokaler och offentliga lokaler bör det finnas ett brandlarm. I likhet med kamerabevakning och överfallslarm finns flera olika nivåer. I många privata hem används enbart en dosa som larmar högt vid rök och värme. Men för företagaren är det generellt även kopplat till en larmcentral som, via kameror, kan se vad som sker och skicka väktare eller räddningstjänst.

Inbrottslarm

Inbrottslarm är en av de vanligaste komponenterna inom ett företagslarm. Även här finns flera olika nivåer.

  • Larm vid passage av dörr
  • Larm vid rörelse inom ett specifikt område
  • Rökgenerator för att minska åverkan vid inbrott

Sammantaget ska inbrottslarmet minska risken för att ett inbrott ske och begränsa den skada som uppstår om inbrott sker.

Driftslarm

Driftslarm är kanske den komponent inom ett företagslarm som används i minst utsträckning. Detta eftersom larmet enbart behövs av företag som har specifik verksamhet. Ett driftslarm kan exempelvis mäta temperatur, luftfuktighet eller övervaka en viss funktion i en maskin. Skulle larmet utlösas åker en väktare till platsen och försöker i första hand åtgärda problemet. Det kan även finnas avtal som innebär att tekniker ska vara på plats inom en viss tid.

Vilka larmkomponenter behövs?

Att som företagare veta vilka olika larmkomponenter som behövs för att skapa en tydlig säkerhet är generellt svårt. Det vanligaste är därför att larmbolag kommer till företaget och inspekterar deras lokaler samt diskuterar med dem för att avgöra deras behov. Utifrån det kan sedan ett larmförslag tas fram som därmed är individuellt anpassat.

Från kamerabevakning till driftslarm. Vilka larm finns det?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *