Att installera ett inbrottslarm hemma ökar säkerheten och tryggheten. Det finns mängder av larm som kan väljas helt beroende på vilken säkerhetsnivå som önskas. Men hur skapas säkerhet på semesterresan? På hotellrummet som inte har något inbrottslarm eller på campingen där låsen knappast är önskvärt säkra. Lösningen är att skapa eget inbrottslarm för att öka tryggheten.

För att skapa ett inbrottslarm till hotell och andra boenden kan ett litet reselarm köpas in. Dessa består av en mindre enhet (stor som två fingrar) och ett snöre. I det fall snöret dras ur enheten larmar den genom ett högt ljud. Därmed kan den monteras på hotelldörrens insida vilket gör att inbrottslarmet kommer att larma om dörren öppnas under natten. På samma sätt kan den monteras på ett fönster. Kom ihåg att detta larm enbart larmar inom rummet. Du kommer höra om det larmar – men inte om du befinner dig i hotellets restaurang eller är ute. Priset är 100 – 150 kr.

Ett annat alternativ är att köpa ett passagelarm vilket delvis kan användas som inbrottslarm. Två enheter ställs ut (helst något gömda) varpå dessa enheter har kontakt via en osynlig ljusstråle. Skulle någon passera denna stråle kommer den brytas varpå ett larm låter. Passagelarm används ofta i butiker för att påkalla butiksinnehavaren att det kommit in någon i butiken. Detta då med ett klassiskt ”ding dong”. Men man kan även välja alarmsignal vilket därmed innebär att den går att använda som linjeskydd.

Fördelen med de bägge larmsystemen ovan är att man kan skapa ett eget inbrottslarm utan att man för den skull behöver skruva upp något på väggar eller dörrkarmar.

Enbart säkerhet när du är hemma

Att ha inbrottslarm kan självklart öka säkerheten. Men de ovan nämnda larmen fungerar enbart om du är hemma och uppmärksammas på inbrottet. Är du ute kan du knappast höra ljudet och dessutom kan personen som gjort inbrottet relativt snabbt stänga av oljudet.

Det finns visserligen lösningar som gör att du får ett sms eller blir uppringd när larmet går. Men det krävs då ett telefonabonnemang som kopplas till larmet. De som är på resa inom Sverige kan ha denna lösning men ska man åka utomlands upplevs det ofta för krångligt att försöka skaffa larm och sim-kort som fungerar inom det landet.

Så bygger du eget inbrottslarm – till semesterresan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *